בואו לגעת בעבר

"כפר קדם" הנו אתר תיירות המשחזר את החיים בגליל לפני 2000 שנה, בתקופת במשנה.
בכפר קדם נכנסים למנהרת זמן, בה חוזרים 2000 שנה אחורה, אל תקופת המשנה.
כל הפעילויות בכפר קדם נחשבות "ירוקות", חינוכיות וערכיות.
"כפר קדם" הוקם לפני כ- 25 שנה ביישוב הושעיה, על ידי מנחם גולדברג.
מנחם גולדברג, ילד ראשון לציון  הגיע להושעיה (יישוב קהילתי דתי, אשר משקיף ל"ציפורי"),
במטרה להתיישב במקום בו גרו אבותינו, תנאי המשנה.
מנחם, מורה דרך במקצועו, ביקש להגשים חלום, להתפרנס במקום שבו יוכל לאפשר לתיירים לשחזר את חיי אבותינו בגליל.
החלום היה קיים עוד לפני הגעתו להושעיה, וכעת כשגר בסמיכות למיקומה של הסנהדרין, חכמיה,
ולעומד בראשה רבי יהודה הנשיא עורך המשנה, החלום להקים את המיזם התיירותי קיבל משנה תוקף.
בשנת 1992, בעזרת הקב"ה ובני משפחתו של מנחם, החל החלום רקום עור וגידים,
קבוצות ישראליות ראשונות החלו להגיע ולשחזר את החיים בגליל. בשנת 1994,
בסיעתה דשמיא וגורמים נוספים הגיעה קבוצה ראשונה של תיירות נכנסת מהולנד.
כיום, 25 שנה מאוחר יותר, "כפר קדם" הנו אתר תיירות מוכר בארץ ובעולם.
ב"כפר קדם" נכנסים למנהרת הזמן וחוזרים 2000 שנה אחורה, יהודים, נוצרים ומוסלמים מהארץ, מהעולם ומכפרי האזור.